Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

pannakreatura
8565 3c5f 390
Reposted frommisza misza viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
pannakreatura
3873 d1df 390
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viahormeza hormeza
pannakreatura
4527 209d 390
Reposted frommargorzata margorzata viairmelin irmelin
pannakreatura
3843 bcaa 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
pannakreatura
4220 c1f0 390
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viairmelin irmelin
pannakreatura
5720 e6f9 390
Reposted fromgrandma grandma viadusix dusix
pannakreatura
4410 5a6a 390
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viahormeza hormeza
pannakreatura
6607 a5b6 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza
pannakreatura
Reposted fromciarka ciarka viasatyra satyra
pannakreatura
8394 23e4 390
placek z sadu.

June 14 2017

pannakreatura
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza

June 07 2017

9337 ea0a 390

tinykorea:

박선영

1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viazamknioczy zamknioczy
pannakreatura
9017 1e04 390
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazamknioczy zamknioczy

June 06 2017

pannakreatura
9473 baaa 390
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
pannakreatura
7376 ba96 390
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
pannakreatura
5168 9661 390
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
pannakreatura

UWAGA DRAMAT! 
(Andrzej Bursa)

Mały szary człowiek
taki szary jak poniedziałek po niedzieli
szary jak szara mysz na szarym polu
dowolnie sortowany
magazynowany i sprzedawany
hurtownie
oraz krążący w obiegu detalicznie
jako jeden z detali
ogromnej sumy
identycznych detali
detal właściwie zbędny
o wiele bardziej zbędny
od cyfry pod którą jest zapisany
z a p ł o n ą ł w i e l k ą m i ł o ś c i ą.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
8053 0631 390

mizenscen:

The Birth of a Pearl, 1903.  Dir. F.S. Armitage.

Reposted fromLittleJack LittleJack
pannakreatura
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl